De Boog
... voor eenheid in geloof en leven

ZOEK   EEN BOEK  
 
e-mailadres: 
Klant:   
Registreer Klantnummer vergeten?
Kort Bestek
Andere pockets
Arco Reeks
Van Jozefmaria Escriva
Spreken met God
Over Jozefmaria Escriva
Voor kinderen
Jade Reeks
Theologie Atrium
Theologie andere boeken
DVD
Navarre bible NT
Navarre bible OT

Gewoon werk buitengewone genade

In dit boek beschrijft Scott Hahn, lid van het Opus Dei, de stichting van de organisatie, haar missie en haar grote invloed in zijn leven. Een zeer boeiend, verhelderend en ontroerend persoonlijk verhaal.

Meer ...

Home >  De verloren zoon

Vierentwintigste zondag door het jaar (C)

21. DE VERLOREN ZOON

-De onuitputtelijke barmhartigheid van God. -Herkregen waardigheid. -God dienen is een eer.

21.1 God, ontferm U over mij in uw barmhartigheid, delg mijn zondigheid in uw erbarmen. Was mijn schuld volkomen van mij af, reinig mij van al mijn zonden. Schep in mij een zuiver hart, mijn God, geef mij weer een vastberaden geest. [...] Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid, een vermorzeld en vernederd hart wijst Gij niet af.1

De liturgie geeft ons wederom de onuitputtelijke barmhartigheid van God ter overweging. Hij is de God die vergeeft en vreugde heeft in de bekering van een enkele zondaar. Wij zien in de eerste lezing2 hoe Mozes bij God bemiddelde ten gunste van het uitverkoren volk. Zij waren afgedwaald van het Verbond, zelfs terwijl Mozes in gesprek was met God op de berg Sinaï. Mozes doet geen enkele poging de zonden van het volk te vergoelijken. In plaats daarvan vertrouwt hij op de oude beloften van de Heer en op zijn grote barmhartigheid. Vele eeuwen later zag de heilige Paulus zijn persoonlijke ervaring in hetzelfde licht. Hij schreef aan Timotheus deze woorden in de tweede lezing van vandaag: Dit woord is betrouwbaar en volkomen geloofwaardig: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. En de eerste van hen ben ik. Maar daarom juist is mij barmhartigheid betoond, opdat Jezus Christus allereerst aan mij zijn gehele lankmoedigheid zou bewijzen, tot voorbeeld voor allen die Hem hun geloof zouden schenken ten einde het eeuwige leven te winnen.3 God wordt het vergeven nooit moe en blijft ons helpen dichter bij Hem te komen.

In het evangelie van de Mis van vandaag geeft de heilige Lucas4 de parabels van Christus weer over goddelijk medelijden. God is buiten zichzelf van vreugde over de bekering van een enkele zondaar. De centrale persoon in deze parabels is God zelf. Hij doet alles wat Hij kan om van zijn kinderen diegenen te redden die voor de verleiding bezweken zijn. Hij is de goede Herder die op zoek gaat naar het verloren schaap. Wanneer Hij het gevonden heeft brengt Hij het naar huis op zijn schouders, omdat het volkomen uitgeput is, doodop door zijn ongehoorzaamheid. God wordt voorgesteld als de vrouw die een drachme verloren heeft. Zij steekt de lamp aan en veegt het huis om de munt te kunnen vinden. Tenslotte wordt Hij gezien als de liefhebbende vader, die iedere dag naar buiten gaat om de terugkeer van de verloren zoon af te wachten. Hij tuurt naar de horizon om te zien of die vreemdeling daar in de verte zijn jongste zoon is. Clemens van Alexandrië heeft geschreven: «Gods liefde voor de mensen is zoals de zorg van de moedervogel voor haar jong dat uit het nest gevallen is. Als een slang zou dreigen het diertje te verslinden, blijft ze erboven fladderen en spreidt haar vleugels om het te beschermen (Dt 32-11). Zo ook zoekt God als een Vader zijn gevallen schepsel, geneest hem van zijn dwaling, verjaagt het wilde beest dat hem wil aanvallen en brengt hem weer in veiligheid. God moedigt de ziel aan om opnieuw uit te vliegen en weer terug te keren naar het nest.»5

Zo zal er in de hemel vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert. Hoe kunnen wij met deze hemelse vreugde in het vooruitzicht, nalaten ons best te doen zo goed mogelijk te biechten? Zouden wij niet ons uiterste best moeten doen onze vrienden naar dit sacrament van barmhartigheid te brengen? Daar zullen zij hun verloren vrede, blijdschap en waardigheid hervinden. De ongelooflijke barmhartigheid van God moet onze grootste motivatie tot berouw zijn, zelfs wanneer wij ver zijn afgedwaald. Voordat wij onze hand om hulp kunnen uitstrekken, reikt Gods uitgestrekte hand al naar ons.


Om de overige delen van deze meditatie te lezen, moet u zijn ingelogd of zich registreren.

Nieuwsbrief & e-Book

naam:
e-mail adres:
Meer info ...

Betaal Informatie

iDeal

Klanten service

Bestellen
Per e-mail
Tel. 020 416 00 99

Adres

Bezoek- en verkoopadres:
Stichting Leesgoed, Keizersgracht 218-B, Amsterdam
Dinsdag t/m donderdag van 10:30 tot 13:15 uur.
Zondag van 12:15 tot 13:15 uur