De Boog
... voor eenheid in geloof en leven

ZOEK   EEN BOEK  
 
e-mailadres: 
Klant:   
Registreer Klantnummer vergeten?
Kort Bestek
Andere pockets
Arco Reeks
Van Jozefmaria Escriva
Spreken met God
Over Jozefmaria Escriva
Voor kinderen
Jade Reeks
Theologie Atrium
Theologie andere boeken
DVD
Navarre bible NT
Navarre bible OT

Gewoon werk buitengewone genade

In dit boek beschrijft Scott Hahn, lid van het Opus Dei, de stichting van de organisatie, haar missie en haar grote invloed in zijn leven. Een zeer boeiend, verhelderend en ontroerend persoonlijk verhaal.

Meer ...

Home >  Sterkte in het dagelijks leven

Vierde week. Vrijdag

32. Sterkte in het dagelijks leven

-Het voorbeeld van de martelaren. Ons getuigenis als gewone christenen. De deugd van de sterkte. -Sterkte om Christus te volgen, trouw te zijn in de kleine dingen, een daadwerkelijke onthechting van aardse goederen te beleven, om geduldig te zijn. -Heldhaftigheid in het eenvoudige en normale leven van een christen. Het goede voorbeeld geven.

32.1 Het evangelie van de heilige mis van vandaag verhaalt ons over het martelaarschap van Johannes de Doper1, die zo trouw is gebleven aan de zending die hij van God had gekregen, dat hij daarvoor zelfs zijn leven gegeven heeft. Als hij op de moeilijke momenten gezwegen had of zich afzijdig had gehouden bij die gebeurtenissen, zou hij niet onthoofd zijn in de kerker van Herodes. Maar Johannes was niet een riethalm door de wind bewogen. Tot het einde toe bleef hij trouw aan zijn roeping en de beginselen die zin aan zijn leven gaven.

Het bloed dat Johannes heeft vergoten, zal zich, mèt dat van de martelaren aller tijden, hebben verenigd met het verlossende bloed van Christus, om ons een voorbeeld te geven van liefde, van standvastigheid in het geloof, van moed en van vruchtbaarheid. Het martelaarschap is de krachtigste uitdrukking van de deugd van sterkte en het hoogste getuigenis van de waarheid die men kan belijden door zelfs zijn leven hiervoor te geven. «Het voorbeeld van de martelaren herinnert ons eraan dat we een [...] persoonlijk, duidelijk en zo nodig moeizaam, onverschrokken getuigenis moeten afleggen van het geloof. Het herinnert ons er uiteindelijk aan, dat de martelaar omwille van Christus geen vreemde held is, maar dat hij er voor ons is en dat hij één van ons is.»2 Zijn voorbeeld leert ons, dat indien nodig, elke christen bereid moet zijn om zijn leven te geven als getuige van zijn geloof.

De martelaren zijn niet alleen een onvergelijkbaar voorbeeld uit het verleden. Onze tijd is ook een tijd van martelaren, van vervolging, zelfs van bloed vergieten. «De vervolgingen om het geloof zijn in onze tijd vaak gelijk aan die welke het martelaarsboek in de afgelopen eeuwen heeft opgetekend. Ze nemen onderscheiden vormen aan van discriminatie van de gelovigen en van de hele Kerkgemeenschap [...].

»Ook nu zijn er vele honderdduizenden geloofsgetuigen, heel vaak onbekend of vergeten door de publieke opinie die meer aandacht heeft voor heel andere zaken. Vaak kent alleen God deze geloofsgetuigen. Ze ondervinden dagelijks ontberingen, in de meest verschillende gebieden van elk van de continenten.

»Het betreft gelovigen die gedwongen zijn in het geheim samen te komen, omdat hun religieuze gemeenschap niet langer toegestaan is. Het gaat om bisschoppen, priesters en religieuzen aan wie verboden werd hun heilig dienstwerk in hun kerk of in openbare samenkomsten te verrichten [...]. Het betreft edelmoedige jongeren, die verhinderd worden naar een seminarie of een plaats voor godsdienstige vorming te gaan om hun eigen roeping te volgen [...] We spreken over ouders aan wie de mogelijkheid wordt ontzegd hun kinderen van een opvoeding te verzekeren die door het eigen geloof geïnspireerd wordt.

»Het gaat om mannen en vrouwen, arbeiders en intellectuelen, om mensen uit alle beroepen, die vanwege het simpele feit dat ze hun geloof belijden, het risico lopen beroofd te worden van een briljante toekomst inzake hun loopbaan of studie.»3 God vraagt van de meerderheid van de christenen geen bloedvergieten als getuigenis van het geloof dat ze belijden. Maar God verlangt wel van iedereen een heroïsche standvastigheid in het uitdragen van de waarheid in ons leven en door onze woorden in een omgeving die wellicht moeilijk is en vijandig staat tegenover de leer van Christus. Hij vraagt ons de christelijke deugden ten volle te beleven midden in de wereld, in de omstandigheden waarin het leven ons geplaatst heeft. Dat is de weg die de meerderheid van de gelovigen zal moeten gaan. Zij moeten zich heiligen door heldhaftig te zijn in de verplichtingen en de omstandigheden van elke dag. De christen van onze tijd heeft heel bijzonder deze deugd van sterkte van node. Behalve dat deze deugd menselijkerwijs gesproken zo aantrekkelijk is, is ze onmisbaar, gezien de materialistische mentaliteit van velen, die kan variëren van gemakzucht tot afschuw van alles wat versterving, onthechting of opoffering veronderstelt: elke daad van deugdzaamheid houdt een daad van moed in, van sterkte; zonder deze kan men God niet trouw blijven.

De heilige Thomas leert4, dat deze deugd zich uit in twee categorieën van handelingen: goed doen zonder terug te deinzen voor moeilijkheden en gevaren die dit met zich mee kan brengen, en weerstand bieden aan kwaad en aan alle moeilijkheden, zodanig dat deze ons niet tot droefheid brengen. In het eerste geval vinden moed en durf hun eigen werkterrein; in het tweede geval geduld en volharding. Elke dag weer doen zich vele gelegenheden voor om deze deugden te beoefenen: trachten onze stemming in de hand te houden, niet onnodig willen klagen, volharden in ons werk ook al dreigt vermoeidheid toe te slaan, glimlachen ook als het ons moeite kost, verbeteren wat nodig is, ons best doen om elk werk op het juiste moment te beginnen, er voortdurend naar streven om met onze familieleden en vrienden volhardend te zijn in het apostolaat...


Om de overige delen van deze meditatie te lezen, moet u zijn ingelogd of zich registreren.

Nieuwsbrief & e-Book

naam:
e-mail adres:
Meer info ...

Betaal Informatie

iDeal

Klanten service

Bestellen
Per e-mail
Tel. 020 416 00 99

Adres

Bezoek- en verkoopadres:
Stichting Leesgoed, Keizersgracht 218-B, Amsterdam
Dinsdag t/m donderdag van 10:30 tot 13:15 uur.
Zondag van 12:15 tot 13:15 uur